Metoder

 
Jeg er eksamineret psykoterapeut og arbejder: 

  • Kognitivt
  • Gestaltterapeutisk
  • Emotionsfokuseret
  • Fænomeloisk
  • DAC-metoder indenfor børn og unge af/i misbrugsfamilier
  • Kunstterapeutisk
  • Med drømmetydning
  • Kropsterapeutisk
  • Laver afspænding, fantasirejser med musik og tale 
 

Traditionel Psykoterapi

Dette er konkret samtale, refleksion og kan være stoleterapi.

Kognitiv terapi betyder at tænke mere og bedre med sig selv, end at tænke imod sig selv, finde logiske og rationelle forklaringer og træne hjernen i at tænke anderledes, arbejde bevidst med tanke, handling, følelse og adfærd.

Gestalt terapeutisk Her arbejder jeg med de grundlæggende årsager til din måde at være i verden på og hjælper dig til at tage ansvar for disse temaer, der dukker op og forhåbentligt ændrer din forståelse for årsagen til din adfærd eller tanker. 

Emotionsfokuseret terapi er når vi fanger følelsen og går i dybden med denne. Hvad gør den, kan du mærke den i kroppen eller tænker du dine følelser mm EFT er en blanding af gestalt og fænomelogisk terapi med fokus på følelserne i det hele. Dette er meget kort forklaret, men håber det kan give en fornemmelse af metoden. 

Fænomelogisk terapi betyder, at vi arbejder med det der fylder mest lige nu og her. Det kan være alt hvad dit hoved er fyldt med og af. 

Kunst terapeutisk Her arbejder vi med tegning, maling og skulpturelle materialer. Her arbejdes der med underbevidsthed og refleksion.Til de kreative sjæle der finder det svært at finde ind til eller at finde fokus og ord for sin situation eller følelse, er der mulighed for at arbejde i det visuelle og refleksive rum. Der er plads og materialer til rådighed.

Terapeutisk afspænding og massage Med fokus på kroppen, i teorien om at krop og sind hænger sammen.

Somme tider kan kroppen være vejen  til at knække koden for, hvor det er vigtigt at arbejde med sig selv. Jeg er uddannet fysiologisk massør og har gennem 25 år arbejdet med kroppen som indikator for psykiske og somatiske problematikker. Jeg arbejder med alt fra vejrtrækningsøvelser til regulær forløsning af fysiologiske skavanker. Alle indikatorer i kroppen kan forbindes med psyken og give retning i det terapeutiske arbejde.